Na konferencii «Pilotirueme polet v kosmos» pokazali rossiyskogo robota-androida

02 December 2013