Obespecenny celovek mozet pozvolit sebe ne tolko medicinu, no i nauku

12 December 2013