Library / Download

Конспекти з філософії освіти

Клепко С.Ф. "Конспекти з філософії освіти" / Сергій Федорович Клепко ; Акад. пед. наук України, Полтав. обл. ін-т післядип. пед. освіти ім. М. В. Остроградського. – Полтава : ПОІППО, 2007. – 419 с.