Library / Sviridenko, Denis

Authors publications

Феномен віртуальної реальності в європейській філософії на межі ХХ-ХХІ ст.

Свириденко Д.Б. "Феномен віртуальної реальності в європейській філософії на межі ХХ-ХХІ ст." (Історико-філософський аналіз). / Денис Борисович Свириденко / Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.05 – історія філософії – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – 190 с.

Number of downloads: 2

Академічна мобільність: відповідь на виклики глобалізації

Свириденко Д.Б. "Академічна мобільність: відповідь на виклики глобалізації": Монографія. / Денис Борисович Свириденко – Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – 279 с.

Number of downloads: 1